Skip to main content

O blogu

W swoim blogu chciałbym zastanowić się jakie wnioski dla firm w Polsce płyną z dotychczasowej praktyki drogi Toyoty w krajach zachodnich, jakie kluczowe elementy w polskiej praktyce biznesowej odegrają rolę w  trwałej zmianie kulturowej i dla osiągniecia sukcesu pracowników, menadżerów i organizacji.

Na podstawie swojej praktyki menadżerskiej i doradczej  uważam, co chciałbym konfrontować z czytelnikami bloga, że krytycznym problemem biznesowym i oczywiście społecznym jest brak szacunku do człowieka obserwowany w relacjach pracowników i menadżerów, właścicieli i menadżerów.

Będziemy, mam nadzieję razem, poszukiwać sposobów i narzędzi pomocnych w zmianie na lepsze.

(więcej…)


Autor bloga: Artur Woźniak

Od 16 lat pracuje na różnych stanowiskach menadżerskich (CSO, CEO) w firmach międzynarodowych w przemyśle opakowaniowym i szklarskim. W latach 2010-2015 zarządzał dużym przedsiębiorstwem produkcyjnym na Litwie. Posiada bogate doświadczenie w obszarach sprzedaży, zarządzania strategicznego, zarządzania produkcją, ciągłego doskonalenia. Od 2008 roku zajmuje się problematyką szczupłego zarządzania, wdrażania dobrych praktyk i rozwojem potencjału ludzkiego.

Od 2013 pracuje z metodą Harada. Jest jedynym w Polsce certyfikowanym instruktorem metody Harada, metody pracy z celami uznanej przez Japońskie Stowarzyszenie Zarządzania (Japan Management Association) za najlepszą praktykę biznesową w obszarze codziennego zarządzania potencjałem personalnym. Jest odpowiedzialny za popularyzacje metody w Polsce i krajach bałtyckich.

Z sukcesem łączy praktykę menadżerską z działalnością szkoleniową i trenerską, pracując zarówno z dużymi korporacjami jak i klientami indywidualnymi

Prowadzi działalność szkoleniową i doradczą w obszarach:
– Metoda Harady. Ludzka strona Lean
– Przywództwa lean, zarówno menadżerów jak i pracowników
– Quick and Easy Kaizen
– Tworzenia strategii WCM w oparciu o rekomendacje Japan Management Association
Prowadzi firmę WB Solution zarządzającą m.in. projektem Harada Institute Poland.
Obecnie pracuje jako Dyrektor Produkcji.